Balon Patlatma 2.0 OyunuSayı bloklarını yok etmek için sayı baloncuklarını bağlayın. Her blok bir sayı ile gelir ve bloktaki sayıya ekleyebilmeleri için bazı sayı baloncuklarını zincirlemeniz gerekir. Sayı blokları dört yeri de kaplayana kadar oynamaya devam edin.